Actualitat

Un cop emès l'informe favorable de la Subdirecció General de Dret, Entitats Jurídiques i Grups d' Interès, l' ATTC ha aconseguit esser registrada el passat dia 2 d'Octubre de 2018 amb el n. 2829, dins la categoria del sector empresarial i de base associativa, en la subcategoria d' Associacions professionals, empresarials i sindicals dels Grups d'...

L' ATTC vol expressar el seu rebuig i condemna per els empresonaments dels representants legítims del Govern de la Generalitat, escollits democràticament pel poble de Catalunya i que han estat privats de la seva llibertat per la justícia espanyola de forma arbitrària i partidista.Enviem el nostre escalf també als presidents de les institucions...

Ahir l' ATTC va presentar escrits de queixa a diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, amb la corresponent notificació al Parlament, fent denúncia i en demanda d'explicacions per la conculcació del dret legal de vaga dels treballadors del servei de trucades d'urgència 112 Catalunya. Els treballadors han vist anul·lat el seu dret legal...

La European Emergency Number Association (EENA) menciona la "devoció" per la feina dels operadors de l' ATTC 112 Catalunya en els recents esdeveniments al nostre pais.