L' ATTC admesa al Registre de Grups d' Interès de la Generalitat de Catalunya

04.10.2018

Un cop emès l'informe favorable de la Subdirecció General de Dret, Entitats Jurídiques i Grups d' Interès, l' ATTC ha aconseguit esser registrada el passat dia 2 d'Octubre de 2018 amb el n. 2829, dins la categoria del sector empresarial i de base associativa, en la subcategoria d' Associacions professionals, empresarials i sindicals dels Grups d' Interès de la Generalitat de Catalunya.

Això ha de permetre una millor transparència i seguiment dins dels òrgans de l'administració catalana, dels assumptes que interessen als seus associats, i és un afegit indispensable al Registre de Grups d' Interès del Parlament de Catalunya que ja va ser aconseguit a l'inici del 2017.

Són grups d'interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general.

El registre esdevé un element essencial dins del sistema d'integritat pública adoptat per aprofundir i regenerar el sistema democràtic i per millorar la confiança de la ciutadania en les institucions públiques.