ATTC

Associació de Teleoperadors i Telegestors de Catalunya

 Des del 2012 promovent els valors professionals, rigor i dignitat del col·lectiu de professionals de teleoperació i telegestió de missió crítica a Catalunya.

L' ATTC és una associació professional sense cap filiació sindical, política o confessional, i la seva tasca es desenvolupa, de forma transversal, a nivell polític, professional i formatiu, però en cap cas com a representació dels treballadors en temes laborals o sindicals, (els nostres associats de forma individual tenen filiacions sindicals diverses), i mantenim contacte amb totes les institucions, empreses i persones que puguin contribuir en els nostres objectius fundacionals, protegint i ajudant a professionalitzar als associats en els aspectes generals de la professió, i en aquells puntuals que siguin d'interès en cada cas.

... persones al servei de persones.

Àmbits d'actuació.

La nostra orientació primària es cap els professionals dels serveis de teleoperació de missió critica dins del territori català, i mantenim rel·lacions de col·laboració amb totes les institucions, empreses i persones que puguin contribuir als nostres objectius fundacionals.

Tanmateix, els nostres associats formen part d'un col·lectiu de professionals integrats en serveis cabdals per a la protecció i atenció de les persones i dels bens; i per tant amb un arrelat sentit vocacional de servei pùblic al ciutadà.

Protecció dels Drets Laborals i Suport Jurìdic

Profesionalització i Formació Continuada

Millora dels Protocols i la Qualitat de l'Atenció Ciutadana.

que podem fer per a tú?